Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN "Dengan ini, kami seluruh aparatur Kecamatan Sitiung Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku" Selengkapnya...